matematica clasa a V-a

Matematica clasa a V-a. Matematica in concursuri scolare

olimpiade matematica

Matematica clasa a VI-a

clasa a VII-a

Matematica clasa a VII-a

subiecte olimpiade

Matematica clasa a VIII-a

Matematica concursuri scolare

Matematica in concursurile scolare Clasele IX-XII, 2003

admiterea

Admiterea in invatamantul superior si bacalaureat 2008

manual

Manual matematica pentru clasa a XI-a M1

algebra

Algebra. Teste si solutii pentru concursuri de admitere si olimpiade scolare

culegere de probleme

Culegere de probleme matematica Clasa X

Partea intreaga si partea fractionara (Volumul II)

Numere Complexe

Numere Complexe

Analiza matematica, Culegere de probleme, Continuitate si functia lui Darboux

Analiza matematica. Culegere de probleme. Continuitate si functia lui Darboux

Analiza matematica. Limite de functii

Analiza matematica. Limite de functii

Exponentiale si logaritmi

Exponentiale si logaritmi

Siruri si progresii

Siruri si progresii

Probleme de Algebra pentru clasa a XII-a

Probleme de Algebra pentru clasa a XII-a

Partea intreaga si partea rationala

Partea intreaga si partea rationala (Volumul I)

Algebra. Culegere de probleme pentru examenul de admitere si olimpiade scolare

Algebra. Culegere de probleme pentru examenul de admitere si olimpiade scolare

Algebra. Pentru concursurile de admitere si olimpiade scolare

radicali

Radicali